foto
Det vil være lite forutseende å flytte godsterminalen, mener debattanten. Foto: Terje Svaan

Godsterminalen på Brattøra