foto
Her lå Olav den hellige. Alteret i Klemenskirken gløder i den varme belysningen i det nye besøkssenteret. Rundt ser vi restene av kirkens grunnmur. Foto: Trygve Lundemo

En attraksjon som gir oss et tettere forhold til byen