Har vi trønderske verdiar, og kva vil det seie å vere trøndersk?