Omsetningen har sunket på fem av de sju største kjøpesentrene i Trondheim det siste halvåret.