Nazifesten i Samfundet blåser nytt liv i et gammelt spørsmål: Er noen temaer så alvorlige at vi ikke kan fleipe med dem?