Rita Ottervik og Tore O. Sandvik må ta hovedansvaret for konflikten som har oppstått mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i spørsmålet om hvordan bil- og kollektivtrafikken i Midtbyen skal organiseres når metrobussene kommer.