Tilbudet til pasienter med alvorlige psykoselidelser er planlagt redusert og svekket.