foto
Kommunen har sendt ut forhåndsvarsel om vedtak om varig stenging av Gnist Trøa barnehage. Den private barnehagen vil klage vedtaket inn for Fylkesmannen. Foto: Finn Walther

Stenging av barnehage – er det til barnas beste?