Biltrafikken øker i Trondheim, og igjen ser løsningen ut til å være å øke bomtakstene slik at de som allerede betaler mye skal betale mer. Det ses helt bort fra at brorparten av de som til daglig kjører rundt i byens sentrale områder bor innenfor eksisterende bomring. På tross av at det er her kollektivtilbudet er best og avstandene er kortest, mangler beboere her «insentiver» i form av bompenger for å la bilen stå.

Det ble for noen år siden gjort en undersøkelse av hvem som betaler bompenger til Miljøpakken. Av den fremgikk det at beboere i Melhus og Malvik betaler i gjennomsnitt mer enn beboere i Trondheim. Forskjellene var imidlertid ikke dramatisk store, og undersøkelsen ble brukt som argument for at belastningen var rimelig fordelt. Mon det? De fleste av innbyggerne i Malvik og Melhus frekventerer sjelden Trondheim. Mange av de som jobber i byen reiser også kollektivt. Noen, som av ulike årsaker velger å kjøre, ender opp med å betale mye. Det samme kan sies om de i Trondheim som tilfeldigvis bor på feil sted med tanke på plasseringen av bommene.

Arnstein Waldum Foto: Privat

Med tanke på at Trondheim kommune huser 210 000 innbyggere, mens 30 000 bor i nabokommunene Melhus og Malvik, er løsningen på Trondheims trafikkutfordringer å finne i Trondheim. Da gir det ingen mening å øke belastningen på de som i dag velger å betale en høy pris for å få lov til å kjøre inn til arbeidsstedet sitt i byen, samtidig som en stor befolkningsgruppe i prinsippet kjører gratis på de samme veiene. Veiprising har vært lansert som et effektivt tiltak, men så vidt jeg forstår er forslaget lagt på is. En slik løsning vil ramme de som i dag i liten grad bidrar med bompenger til miljøtiltak i egne nabolag, og det er vel her hunden ligger begravet.