I Sp «knytter mange nevene i lommene». I SV gir de hverandre en high five.