foto
Det ligger et enormt potensial i produktet kvinnefotball. Med en voksende interesse vil økonomien rundt kvinnefotballen øke suksessivt, skriver innleggsforfatterne. Foto: Jan Langhaug

Stolt fortid og stor fremtid – sammen