foto
Historien om 16-åringen har ruset seg i to år. Mor og far er fortvilet over at de ikke får den hjelpen de mener sønnen trenger. Innleggsforfatteren er glad for at familiene og Adressa gir stemme til denne gruppen. Foto: Mariann Dybdahl

Hjelp til rusavhengige barn