foto
Ved mitt institutt er det over dobbelt så mange midlertidige som faste vitenskapelige ansatte. Disse er enten stipendiater eller postdoktorer i det som kalles rekrutteringsstillinger, skriver instituttleder Terese Løvås. Her fra en tidligere samling av NTNUs ferske doktorer. Foto: Richard Sagen

Å være eller ikke være – på «legd» på NTNU