I mange år har både fagpersoner og kvinner krevd endringer i fødsels- og barselomsorgen. Det er på tide å ta dem på større alvor. Foto: Kjell A. Olsen

Mannen min klarer vel å ta imot ungen?