Et gigantisk nybygg skulle skape nytt liv i Oppdal sentrum. Eller fungerer bygget mest som en mur?