foto
Illustrasjonsbilde: 3T treningssenter på Sluppen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad

Skam dere! Tilbakebetal koronastøtten!