foto
Har forankringen av disse beslutningene vært god nok ute i befolkningen? Jeg er særlig bekymret for OSC., spør Geirmund Lykke er leder i oppvekstkomiteen i dette innlegget. Foto: Rune Petter Ness

Forankringen som glapp