foto
Jeg er faktisk enig med vindkraftmotstanderne på f.eks. Frøya i at dette ikke er et egnet område for vindkraft, men dette har faktisk blitt vedtatt gjennom en lokal/sentral prosess på demokratiske prinsipper, skriver Dag Willmann. Her fra utbyggingen av vindkraftanlegg på Frøya. Foto: Kim Nygård

«Misnøyefest» på ytterfløyene setter de moderate verdiene under press!