Vi fikk liten til ingen hjelp, bistand eller avlastning, skriver denne nybakte moren om uken på barselavdelingen ved St. Olavs Hospital. Foto: THERESE ALICE SANNE (ILLUSTRASJON)

St. Olavs under korona