Vi trenger et sterkere lovregulert og rettferdig leiemarked.