foto
Innleggsforfatteren lurer på om eldreomsprgen praktiseres ulikt ved de ulike sykehjemmene i Trondheim. Foto: Privat

Hvor ofte vaskes beboernes rom og toalett?