foto
2004: Mens hopperne ventet på snø i Granåsen, byr Gjertrud fra The Julekalender opp til dans. Vår fredagsspaltist håper dagens klima-jenka blir en versjon med dobbeltempo folkeswing der det går kortere tid mellom hver gang framtida vinner. Foto: Richard Sagen

Klima-jenka