Jeg trakk meg forrige måned fra styrene til Stiftelsen Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske kunstindustrimuseums Venneforening.  Jeg sier fra meg min orkesterplass til det spillet som nå foregår – et spill hvis slutt er mer eller mindre gitt.  Dette vil jeg ikke være med på.

Jeg har hatt nær forbindelse til Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKM) i mer enn tyve år, ti av disse som leder for museets venneforening og med mange år i stiftelsesstyret.   I årene før museet ble tvunget inn i AS Museene i Sør-Trøndelag (Mist) så jeg hvordan museet slet med konstant underfinansiering.  Vedlikehold ble nedprioritert for hva annet kunne man gjøre?

Alex Hansen Foto: NTNU

Etter at Mist kom inn akselererte forfallet, og jeg opplevde det som tydelig at museet var nedprioritert. Nå er det stengt på ubestemt tid. Direktørstillingen ble ødelagt.  Tidligere var dette en permanent stilling, hvor direktøren fikk i mandat å utvikle museet etter sin egen langtidsplan.  Det tar tid å vokse inn i en slik stilling.  Resultatet etter direktørene som ledet museet de første 120 årene er i dag synlig gjennom kvaliteten på samlingen – en kvalitet som er på høyde med det aller beste internasjonalt.  Nå er direktørstillingen slik jeg ser det redusert til et kort karrieresteg.

Ledelsen i Mist er ikke museumsfolk, men administratorer.  AS Mist eies av museumsstiftelsene i Sør-Trøndelag i fellesskap med Fylkeskommunen og Trondheim kommune og dets mandat er å stå for driften av museene.  Det har aldri vært Mists mandat å agere som et lokalt Kulturdepartement.  Denne rollen mener jeg har de ubedt tatt på seg. Dessverre er det alt for mange som ureflektert aksepterer dette.

Rapporten fra PwC fremstår som et bestillingsverk med en bestilt konklusjon. Når man bestiller en utredning av ett museum for kunst og form – ikke to selvstendige museer – så er det opplagt at deling på to bygg 200 meter fra hverandre ikke er en god løsning.

Dette er en tragedie i langsom kino.  På den annen side, det er jo bare et museum.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe