Vi har nok kunnskap om barselomsorgens betydning for mors mentale helse og familiens totale situasjon. Det er ikke her det skal spares på helsebudsjettet.