Ørland Flystasjon har siden etableringen av Norges kampflybase hatt en jevn økning av ansatte og vernepliktig personell, og da snakker vi om flere hundre. Dette er en utvikling som vil fortsette i tiden som kommer og som vil kreve at man tilrettelegger for bo- og blilyst, mulighet for gode pendlermuligheter og samfunnsmessig god tilrettelegging i regionen.

Her ved 132 luftving på Ørland har vi i dag ca. 1200 ansatte og i løpet av et år har vi ca. 500–600 vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Da Ørland ble valgt som kampflybase i 2012 var dette av strategiske grunner. Ved denne plasseringen av basen kan man forsvare hele landet og våre kyst- og havområder. I tillegg vil vi ha evne til å forflytte basens kapasiteter raskt og effektiv til andre steder i Norge, eller utenfor landets grenser.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er meget utfordrende og vi følger det som skjer med argusøyne. Jeg er som sjef for kampflybasen og 132 luftving opptatt av at man tilrettelegger optimalt drift. For å nå dette målet, må stasjonen ha tilgang på kompetente medarbeidere innenfor mange fagfelt, og da er god infrastruktur og gode pendlermuligheter helt avgjørende. Dette gjelder hurtigbåt, ferje og fly. En av mine viktigste oppgaver som sjef for Norges største flystasjon er håndtering av personellet. Vår viktigste ressurs. For at jeg skal kunne håndtere mitt personell må de imidlertid få kommet seg på jobb!

På Ørland flystasjon er det investert milliarder av kroner i infrastruktur, nye redningshelikopter og nye jagerfly for å nevne noe. Det er ikke alltid lett å finne den kompetansen vi trenger i nærområdet, og spesielt gjelder det personell som allerede har etablert seg i andre deler av landet med familie. På Ørland kan det være utfordrende for partner å finne seg jobb som er egnet. Derfor ønsker noen å bo andre steder i landet.

Det er med stor forundring jeg leser at AtB ønsker å kutte i rutetilbudet med hurtigbåt og ferje. Ekstra spesielt blir dette når jeg og flere med meg, har signalisert at vi har behov for både flere avganger og større båter. Når det nå kommer tydelige signaler på at det vil komme reduksjon i både hurtigbåttilbudet og ferjetilbudet, er det min plikt å signalisere at dette vil få betydelige konsekvenser.

Forsvaret er, og vil alltid være en organisasjon med mye pendling. Luftforsvaret er intet unntak i så måte. Selv om Ørland kommune har gjort en veldig god jobb med å legge til rette for bo- og bli lyst, er det slik at vi alltid vil ha en stor grad av pendlere i Luftforsvaret.

Innslaget av vernepliktige ved Ørland flystasjon er stor og ivaretagelse av dette personellet er også meget viktig. Våre vernepliktige kommer ifra hele landet trenger et godt tilbud ifm. både permisjonsreiser og rekreasjonsreiser.

Det er også mange andre aktører enn Luftforsvaret som har sitt virke ved basen, også disse har krav på et ordentlig tilbud. Videre er det planlagt stor vekst i alliert øvingsaktivitet ved flystasjonen i årene som kommer, noe som setter ytterligere krav til god hurtigbåtkapasitet og hyppighet, samt god kapasitet og regularitet for fergetrafikk.

På bakgrunn av det som er beskrevet, er Ørland flystasjon helt avhengig av gode kommunikasjonsmidler til og fra Ørland. Dette gjelder i denne sammenhengen hurtigbåttilbudet og fergetilbudet. Disse tilbudene må bedres i forhold til dagen nivå, og ikke reduseres!

Vi kan ikke la dårlig kollektivtilbud stoppe vår tilgang på personellet som er Forsvarets fremste spydspiss i forsvaret av Norge og Nato.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe