Vi mangler lærere. Å peke på lønna blir for enkelt når man skal forklare hvorfor det har blitt sånn.