Jeg har noe til felles med kronprins Haakon og Paul McCartney. Vi bærer alle et hvitt armbånd. «Make poverty history» står det.