Sekstimersdagen kan være avgjørende for å redde økonomien og omsorgen i Norge.