Regjeringen må si ja til et senter for kunstfag på NTNU. Ellers opptrer den i strid med sine egne festtaler.