Når hotellet hans sliter med tilnavnet «gulltanna til Stordalen», bør hotelldriver Stordalen gjøre alt han kan for å gi noe tilbake til byen.