Tåler Midtbyen et bygg på åtte etasjer midt inne i den gamle bebyggelsen, et prosjekt som vil ruve i omgivelsene? Kjør debatt.