Sterke medier trengs for å bringe frem det noen helst vil holde skjult.