Den politiske forskjellen på by og land i Trondheim er like stor som før, selv om Senterpartiet slår an overalt.

Før vi gikk til urnene mandag, gikk jeg gjennom hvordan bydelene i Trondheim stemte under stortingsvalget i 2013. Jeg oppdaget at det i én og samme kommune er stor forskjell på by og land.

Tallene fra det siste valget viser at det fortsatt er slik – selv om det særlig på bygda har skjedd store endringer. Før valget mente jeg at et av mange små, lokale spenningsmoment blir om Sp klarer å nærme seg Frp på Bratsberg.

Begge partiene har stått sterkt i landlige strøk i Trondheim, men Frp var nesten tre ganger så store som Sp på Bratsberg under forrige valg. Nå har Sp ikke bare nærmet seg, de har gått forbi. Sp ble over dobbelt så store som sist og fikk 17 prosent av stemmene. Frp fikk 16,5.

Omtrent det samme skjedde i de andre valgkretsene som ligger lengst unna bykjernen. Sp har slått knockout på Frp også på Rye på Byneset. Der stemte over 20 prosent på Sp og drøyt 16 prosent på Frp mandag. Under valget i 2013 var det omvendt.

LES OGSÅ: Slik stemte din kommune

I Spongdal (Byneset) og på Nypvang (Leinstrand) er Frp og Sp nå omtrent jevnstore, og de har nærmet seg hverandre på Solbakken, selv om Frp fortsatt er størst akkurat der.

Både i de landlige områdene og i byen er Arbeiderpartiet og Høyre fortsatt størst i nesten alle valgkretsene. Ap har gått tilbake overalt bortsett fra i Midtbyen og Romolslia, men er fortsatt større enn Høyre i omtrent alle nabolag. For også Høyre har gått tilbake de aller fleste steder, om ikke like mye som Ap.

På Møllenberg, en bydel som en gang var full av industriarbeidere og Ap-folk, er Høyre nå større enn Ap. Ikke mye, riktignok, det skilte bare seks stemmer, og begge fikk like under 26 prosent.

Mer oppsiktsvekkende er Høyres utvikling på Singsaker. Der er Ap nå større enn Høyre, riktignok bare med ti stemmer, og begge partiene ligger like under 25 prosent.

En del beboere på Singsaker har hatt radikale tilbøyeligheter også tidligere. De som husker Flettfrid Andrésen, vil likevel gjøre store øyne. Fra sitt bosted på Øvre Singsaker ble hun et symbol på fintrønderen som stemte Høyre.

LES OGSÅ: I 2013 feiret Flettfrid 30-årsjubileum

- Verden går fremover, den har ikke noe annet sted å gå, pleide Flettfrid å si. Utviklingen har nå ført til at de rødgrønne opposisjonspartiene har en oppslutning på over femti prosent på Singsaker. Over 18 prosent av dem som bor der, stemte på SV og Rødt. Høyre gikk tilbake mer enn seks prosentpoeng, Ap falt halvparten så mye.

Det nye under årets valg er ellers at Sp har fått innpass selv i de urbane delene av byen. Nesten fire prosent stemte på dem på Singsaker, og de fikk over fem prosent på Eberg, Blussuvoll og Rosenborg.

Trygve Slagsvold Vedums brede smil har til og med sjarmert over fire prosent av lamonittene, som fortsatt er de rødeste velgerne i byen. SV ble større enn Høyre og fikk nesten 17 prosent av stemmene. Rødt fikk bare to stemmer mindre enn Høyre, og begge partiene havnet på drøyt 12 prosent.

70 prosent av velgerne på Lademoen stemte på et av de rødgrønne partiene. Og mens SV og Rødt til sammen fikk nesten 30 prosent av stemmene på Lademoen, fikk de to partiene bare 3,3 prosent på Bratsberg.

Selv om Sp har gått fram overalt, har den nye vrien på et gammelt slagord fortsatt en viss gyldighet: By og land, mann mot mann.

LES OGSÅ: Ultimatum fra sentrum kan verne Lofoten

Rødest: Lademoen er fortsatt den mest radikale bydelen i Trondheim. Høyre og Rødt ble omtrent like store under valget. Foto: Christine Schefte