Det haster med å få på plass avklaringer om metrobussen. Men beslutningsvegring og omkamper er i ferd med å sette hele prosjektet i fare.