Etter flere år med reformer og kampanjer, er det fortsatt for få ungdommer som velger yrkesrettet utdanning.