foto
«En forklaring til at det er flere i fengsel enn noen gang er altså at straffene er skjerpet og minstenivåer innførte» skriver Iwar Arnstad. Illustrasjon: Kjetil Strand

Mindre kriminalitet, men flere i fengsel