I arbeidet med ny barnelov bør det vurderes om ikke barnets behov for kontakt og omsorg fra begge sine foreldre bør veie tyngre, enn foreldrenes frihet til å flytte hundrevis av mil av sted.