Nå i januar er 50 000 nye meddommerne klare til innsats.