Det er urovekkende at regjeringens arbeid for å sikre Norge slaktes nok en gang.

Har nasjonens sikkerhet blitt en salderingspost? Spørsmålet blir ubehagelig påtrengende når Riksrevisjonen nok en gang slakter regjeringens arbeid for å bedre sikringen av viktige bygninger og funksjoner.

Kritikken handler om at politiet og forsvaret ikke kan beskytte vannforsyningen, strømnettet og annen kritisk infrastruktur i en krise, for eksempel et terrorangrep. Ifølge Riksrevisjonen er flere av manglene «svært alvorlige», en formulering som betyr at det er «risiko for liv og helse». Hvis det stemmer, er det bekymringsfullt.

Da den samme kritikken ble fremmet i 2016, tok den utgangspunkt i situasjonen i 2015. Den gangen ga regjeringen inntrykk av at det var blitt gjort framskritt, men at mye arbeid gjensto. I dag er mulig å se noen forbedringer, men helhetsbildet er urovekkende. Samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom Forsvaret og politiet er for dårlig. Heimevernet mangler soldater og ammunisjon. Det er ikke nok sikkerhetsstyrker til å beskytte skjermingsverdige objekter, blant annet Stortinget, Slottet og militære installasjoner, dersom Norges sikkerhet er truet.

Stortinget vedtok opprinnelig at grunnleggende sikkerhetstiltak skulle være på plass alt i 2015. Nå ser det ut til at vedtaket tidligst vil bli gjennomført i 2025. Det kan godt være at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har rett når han sier at stortingsvedtaket var basert på et mangelfullt beslutningsgrunnlag, men en forsinkelse på ti år framstår likevel som underlig. Mer alvorlig er det at Justisdepartementet skal mangle konkrete planer om hvordan viktige funksjoner i politiet skal sikres i en krise.

En ustabil verden: Man skulle nesten tro Kina var verdens mektigste land

De to departementene har «ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten», skriver Riksrevisjonen. I så fall er det uholdbart. Om Justisdepartementet ikke engang har lagt fram sikkerhetsplaner, tyder det på at bevisstheten om sikkerhet og beredskap er for dårlig. Løsningen er i så fall å sette sikkerhet på dagsordenen, ikke å pumpe inn flere budsjettkroner.

Vi håper alle at en krise ikke vil ramme Norge, men justisministeren og forsvarsministeren skal sørge for at vi er forberedt hvis det utenkelige skjer. Nå må de leve opp til det ansvaret.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter