Du skjønner at DNT er en suksess, når folk velvillig betaler for grøtkø og odør av sure sokker.