Formannskapet i Trondheim får en ny sjanse til å gjøre et fornuftig vedtak om Gamle Bybro. Brua bør stenges for biltrafikk.