Hver femte nordmann har behov for behandling for sine psykiske problemer. I de siste 20-25 år har nedbygging av institusjonene og økt satsing på behandlings- og pleietilbud i lokalsamfunnet vært en nasjonal og internasjonal «trend». Uten at det har løst problemene.