Med den høytidelige åpning av det 155. storting i helgen er høstsesjonen igang.