Det er gode grunner til å følge Mattilsynets forslag for å senke dødelighet i norske merder.