Virkeligheten har innhentet statsbudsjettet. Budsjettkrisen er varslet og diskusjonene går som forventet i hva vi ikke har råd til. Jeg mener det burde vært en større debatt rundt hvordan vil skal stanse utviklingen man har sett de siste årene, med eldrebølge og et stadig synkende fødselstall.

En viktig årsak til budsjettkrisen vi har i dag er fallende fødselstall siden 1969. Da er det på tide at vi erkjenner at det er krevende å få barn, også i Norge, selv om vi tradisjonelt sett har hatt gode permisjonsordninger, full barnehagedekning og et generelt trygt samfunn. Summen av samfunnets og foreldres egne forventninger gjør det som er livets triveligste begivenhet til en vrien Sudoku.

Jeg savner en reell diskusjon og vilje til nytenking om norsk familiepolitikk. Det er på høy tid at vi alle tenker på hvordan vi kan gjøre det enklere, morsommere og triveligere å få barn, leve med barn og skape seg gode familieliv. Målet bør være at Norge blir verdens beste land å få barn i! Vi kan ikke ta vår del av de globale miljø- og klimautfordringene hvis velferdsstaten kollapser på grunn av utdatert fødsels- og familiepolitikk.

Gjermund H. Eggen, lokalpolitiker i Snåsa kommune for SV Foto: Privat

Dagens permisjonsordning mangler logikk og likeverdighet. Mødre som ikke føder på snittet, «straffes», med den konsekvens at nøye planlagte permisjonsplaner forkastes fordi mor ikke føder på termindatoen. Det burde ikke være slik at mor mister hele eller deler av fødselspermisjonen (tre uker) hvis barnet fødes for tidlig. Den manglende logikken tar heller ikke hensyn til barnet. Alle barn er forskjellige, og med å forenkle permisjonsordningen kan vi også gi rom for å tilpasse permisjonen til familien og det nye barnet.

En mulighet kan være å gi gi foreldre et fleksibelt valg på 49–59 uker, med samme stønadsbeløp som ved 100 prosent uttak – og mulighet for å endre permisjonslengde og fordeling underveis i permisjonen. Da kan familien tilpasse seg barnet og den nye tilværelsen. Vi må også gi foreldrene tid og mulighet til å ha familien i fokus. Vi må tillate at deler av den fleksible permisjonen skissert over tas som felles uttak, slik at foreldre kan være sammen i permisjonstida med barnet. For å få til dette må vi også fjerne aktivitetskravet til mor.

Fredag 28.10 inviterer Adresseavisens til frokostmøte: Jobb og barn. Hvordan få livet til å gå opp?

En bedre fødsels- og familiepolitikk er ikke hele løsningen på utfordringene vi har i Norge, men det er en svært viktig, langsiktig del. Sist, men ikke minst er det en veldig trivelig, koselig og verdifull del. Greier vi å legge bedre til rette for at det fødes flere barn i landet vårt og skape rom for familien, vil vi også bidra til mindre utenforskap. Og med det sørge for flere kloke hoder til å skape verdier og ta vare på våre eldre.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe