foto
Politikerne i bystyret sier torsdag ja til at NTNU kan bygge fem etasjer bak Studentersamfundet. Nybygget er planlagt omtrent fra der krana står og mot Statsarkivet til høyre i bildet. Foto: Morten Antonsen

Vi må tåle en ekstra etasje bak Samfundet