I en artikkel om Investinor 12. desember skriver Adresseavisen at våre kontorer ligger i Powerhouse i Trondheim. Det er ikke den eneste misforståelsen i saken. Fra nabobygget på den andre siden av gangbroen til Brattørkaia har vi siden 2008 forsøkt å bygge morgendagens næringsliv. Vi er i dag landets største risikokapitalinvestor med over 70 selskaper og 30 fond i porteføljen.

Avkastningen siden oppstart er ikke tilfredsstillende, ifølge Riksrevisjonen. Vi må erkjenne at avkastningen kunne vært bedre – særlig i oppstarten. Vi tar lærdom av funnene. Men artikkelen er unyansert og inneholder feil. Et par eksempler:

Avisen har ikke dekning for å skrive at Riksrevisjonen «slakter» Investinor. Riksrevisjonen benytter tre nivåer for kritikk. Investinor får karakteren «Ikke tilfredsstillende» - den mildeste av de tre. Denne benyttes om feil og mangler som i mindre grad får store direkte konsekvenser for samfunnet.

Skattebetalerne har ikke fått en krone tilbake, ifølge Adressa – men det er feil. Investinor forvalter et såkalt «evergreen»-fond hvor pengene investeres, realiseres og reinvesteres i nye selskaper. I tillegg er det betalt 168 millioner kroner i skatt og utbytte til eier, som er staten.

Avisen sammenligner avkastningen vår med avkastningen på Oslo Børs. Men det holder ikke faglig mål. I finans skiller man mellom noterte selskaper som Equinor og unoterte gründerbedrifter som våre.

Adressa påpeker at selskapene ikke utvikler seg i tråd med våre prognoser. Det heter bl.a. at vi «ville sitte på verdier for fire milliarder, men bommet med halvparten». Her blandes realisert og urealisert avkastning. Vi er fortsatt aksjonær i mange av selskapene. Det er for tidlig å gjøre opp fasit. Usikre prognoser er en utfordring for hele bransjen og ikke unikt for Investinor. Hvorfor? Fordi få nystartede selskaper tjener penger fra dag én. Å oppnå lønnsomhet tar derfor tid. Risikoen er høy.

Hva med avkastningen? I starten hadde vi et begrenset politisk mandat som gjorde at vi ikke kunne velge fritt blant de beste investeringsmulighetene. Helse og IT, som har hatt eventyrlig utvikling i perioden, var lenge ekskludert. Siden begrensningene ble fjernet i 2013, har avkastningen vært positiv. Overskuddet de siste tre regnskapsårene ligger på vel 755 millioner kroner.

Investinor er åpen for kritikk, men Adressa gir upresise beskrivelser av terrenget vi opererer i. Da kan man lett havne på feil adresse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe