Mennesker med nedsatt funksjonsevne drar også nytte av en by med færre biler.