No brenn kvinnene hijaben og klipper av seg håret i protest. Kvinner spelar utan tvil hovudrolla i dei iranske opprøret, men kor unikt er dette, og kva har det å sei?