I fjor døde over 100 millioner dyr i landets nest største eksportnæring. Bransjen trenger nye regler som rammer oppdrettere med uholdbar dyrevelferd, og belønner dem som systematisk setter fisken i sentrum.